Pitkäjänteinen yhteistyö vastuullisen kalan parissa tuottaa tulosta

Pitkäjänteinen yhteistyö vastuullisen kalan parissa
tuottaa tulosta

Foodwestin tekemät kuluttajatutkimukset ovat syventäneet Finnforelin kuluttajaymmärrystä.
Pitkän yhteistyön ansiosta työskentely on vaivatonta ja
tutkimuksista kertyy hyödyllistä vertailuaineistoa.

Markkinoilla on vain vähän vastuullisesti ja kestävästi kasvatettua kotimaista kalaa. Suurin osa suomalaisten syömästä kalasta onkin ulkomaista.

– Finnforel ja sen Saimaan Tuore -brändi on perustettu vastaamaan huoleen kotimaisen, kestävästi ja vastuullisesti kasvatetun kalan saatavuudesta, kertoo Antti Hannuniemi Finnforelin markkinoinnista.
Finnforel valitsi Foodwestin kuluttajaymmärryksen tueksi.

(Finnforelin Varkaudessa sijaitseva tuotantolaitos.)

Pitkä yhteistyö syventää kuluttajaymmärrystä

Foodwest ja Saimaan Tuore ovat tehneet yhteistyötä jo useamman vuoden ajan. Hannuniemi kertoo, että pitkän yhteistyön ansiosta työskentely Foodwestin asiantuntijoiden kanssa on sujuvaa ja mutkatonta.
– He tuntevat tuotteemme ja osaavat asettaa oikeat
kysymykset, Hannuniemi tiivistää. Yhteistyön aikana
Foodwest on tuottanut Saimaan Tuoreelle kuluttajaymmärrystä
tuotekehitykseen, brändiin ja vastuullisuusasioihin liittyen.
– Kuluttajatutkimusten kautta on tunnistettu tekijöitä, joihin
kuluttajat ovat erityisen tyytyväisiä. Samalla on löydetty myös
parannuskohteita, joita kehittämällä pystytään vastaamaan kuluttajan odotuksiin, Foodwestin tutkimusjohtaja Suvi Luoma kertoo.

Vastuullisesti kasvatettua kalaa arvostetaan

Uusin Foodwestin Saimaan Tuoreelle tekemä kuluttajatutkimus koostui kahdesta osa-alueesta: brändi- ja vastuullisuustutkimuksesta sekä tuotetestauksista.
Tutkimuksen mukaan kuluttajat arvostivat eniten tuotteiden hinta-laatusuhdetta. Heti toiseksi tuloksissa nousi kalojen hyvinvointi kasvatuksen aikana ja kolmantena mainittiin tuotannon ympäristökuormituksesta huolehtiminen.
Saimaan Tuoreen omistavalle Finnforelille on myönnetty vastuullisesta kalankasvatuksesta kertova ASC-sertifikaatti. Tuotannon ekologisuus ja vastuullisuus ovat Finnforelin toiminnan ytimessä.
– Kuluttajien näkemyksiä kalan vastuullisuudesta voidaan hyödyntää esimerkiksi Saimaan Tuoreen vastuullisuustyössä ja -viestinnässä myös jatkossa, Luoma sanoo.

– Yksi merkittävä tulos oli se, että iso osa vastaajista ei osannut nimetä ainoatakaan kalatuotemerkkiä.
Kalojen tuntemusta kyllä on ja tiedetään, että lohta saa kalatiskiltä, mutta kalabrändien tunnettuus on yhä heikkoa, Hannuniemi sanoo. Tuotetestausten tulokset olivat positiivisia.
– Esimerkiksi kirjolohen fileejauhelihasta saimme aivan erinomaisia tuloksia. Koska tällaista jauhelihaa ei juuri vielä
markkinoilla ole, mietimme alkuun, osaavatko ihmiset valmistaa sitä, mutta fileejauheliha koettiin erittäin houkuttelevan näköiseksi, eikä kuluttajalla ollut vaikeuksia keksiä sille sopivia reseptejä, Hannuniemi kertoo.

Pitkäjänteisyys kannattaa

Foodwestin ja Saimaan Tuoreen yhteinen taival tuottaa vahvaa tietopohjaa.
– Pitkän yhteistyön ansiosta meillä on vertailuaineistoa ja dataa pitkältä ajalta, Hannuniemi kertoo. Myös Luoma nostaa esiin pitkäjänteisen työskentelyn edut.
– Tiedostamme yhteiset tavoitteet. Yhteistyön aikana syntynyt luottamus luo puitteet hedelmälliselle yhteistyölle, Luoma kertoo.

Lisätietoja:
Tutkimusjohtaja, Suvi luoma
Puh +358 4437 41700
suvi.luoma@foodwest.fi

Jaa

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.