Aistinvarainen arviointi on tärkeä osa tuotekehitystä

Aistinvarainen arviointi kulkee mukana tuotekehityksen kaikissa vaiheissa. Foodwest järjestää myös yritysten tarpeisiin räätälöityjä aistinvaraisen arvioinnin koulutuksia.

 

Aistinvarainen arviointi tarkoittaa maun arvioinnin lisäksi ulkonäön, rakenteen, suutuntuman ja hajun arviointia. Foodwestin tuotekehitysasiantuntija Anne Mäkinen ja kehityspäällikkö Sirkku Aarinen painottavat aistinvaraisen arvioinnin tärkeyttä tuotekehityksen jokaisessa vaiheessa.

”Tuotekehittäjälle aistit ovat tärkeä työväline ja kaikki perusmaut tulee pystyä tunnistamaan jo pieninä pitoisuuksina. Foodwest järjestää henkilökunnalleen vuosittain perusmakutestin, jossa testataan suolaisen, makean, karvaan, happaman sekä umamin tunnistamiskyky. Perusmakutestien lisäksi voidaan toteuttaa myös hajujen tunnistustestejä”, Mäkinen kertoo.

”Aistinvarainen arviointi on tieteellinen tutkimusala. Perusmakutestit toteutetaan ASTM-standardin mukaan valmistetuilla miedoilla vesiliuoksilla. Perusmaun pitoisuus on liuoksissa hyvin pieni, eli makuaistin tulee olla varsin herkkä ja erotuskykyinen, jotta testistä suoriutuu täysin oikein. Testitulos antaa suorittajalle itselleen myös arvokasta tietoa siitä, minkä maun tunnistamiseen hänen tulee jatkossa harjaantua enemmän. Makuaisti ja sen erottelukyky voi siis kehittyä.  Aistinvarainen arviointi on myös laadunvalvonnassa nopea ja tehokas menetelmä”, Aarinen kertoo.

 

Aistinvaraisen arvioinnin koulutukset

Foodwest toteuttaa yrityksille aistinvaraisen arvioinnin koulutuksia, joita räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisesti. Koulutuksen yhteydessä voidaan toteuttaa myös perusmakutestaus.

”Koulutuksessa käydään läpi aistinvaraisesta arvioinnista teoriaa – annamme vinkkejä aistinvaraiseen arviontiin ja avaamme esimerkiksi sitä, millainen on umamin suutuntuma tai mikä kielenosa aistii minkäkin perusmaun.  Käytännön harjoitus aistinvaraisesta arvioinnista voidaan toteuttaa yrityksen omalla tuotteella, ja samalla luomme kuvailevaa sanastoa arviointityön tueksi”, Mäkinen kertoo.

Aistinvarainen koulutus on hyödyllinen ja tarpeellinen paitsi tuotekehityksen, myös myynnin, markkinoinnin ja tuotannon sekä laadunvalvonnan parissa työskenteleville. Koulutus on yleismielenkiintoinen kenelle tahansa, ja koulutuksia on tilattu myös osaksi yritysten tyky-päivien ohjelmaa.  Koulutuksen avulla yrityksen sisäisiin aistinvaraisiin arviointeihin saadaan lisää ammattimaisuutta, täsmällisyyttä sekä motivaatiota.

Mäkinen korostaa, että varsinkin elintarvikekehityksen parissa työskenteleville omien aistien herkkyyden tunteminen on tärkeää.

”Jokaisella meistä on toki omat henkilökohtaiset mieltymyksemme makujen suhteen. On kuitenkin tärkeää, että ammattimaisessa aistinvaraisessa arvioinnissa, kuten laadunvalvonnassa, arviointitulosta peilataan tuotteelle spesifioituihin kriteereihin eikä omiin mieltymyksiin.”

”Makuaisti on työväline, jonka toimivuus on hyvä validoida säännöllisesti perusmakutesteillä”, Aarinen toteaa.

 

Jaa

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.