Uudistunut Ideamylly 2.0 – missä ideat muuttuvat tuotteiksi

Olemme lanseeranneet uudistetun version suositusta innovaatiopalvelustamme: Ideamylly 2.0 on suunniteltu vastaamaan nykyaikaisen elintarviketeollisuuden kasvaviin haasteisiin. Tarjoamme palvelun avulla asiakkaille ainutlaatuisen mahdollisuuden tuoteideoiden kehittämiseen, testaamiseen ja jalostamiseen.

Ideamylly 2.0 on Foodwestin vastaus elintarvikealan jatkuvaan tarpeeseen tuoda markkinoille uusia, innovatiivisia tuotteita, sekä kehittää vanhojen ja tuttujen tuotteiden ominaisuuksia. Palvelun avainsanoja ovat nopeus, tehokkuus ja asiantuntemus. Tunnistaen, että hyvä idea on vasta ensimmäinen askel pitkässä kehitysprosessissa, Foodwest toimii asiakkaan tukena idean alkuvaiheesta aina sen kaupallistamiseen saakka.

”Ideamylly 2.0 on tuotekehityksen ja kuluttajaymmärryksen integraatiopalvelu, jossa tuotetaan asiakkaalle workshop-päivän aikana tuoteidean konsepti. Olemme kehittäneet palvelua vastaamaan asiakkaidemme tarpeita entistä paremmin, ja lanseerasimme sen käyttöön standardoidun mallin, mikä tekee palvelusta entistä käyttäjäystävällisemmän. Se myös mahdollistaa nyt myös datan keräämisen ja tulosten seuraamisen”, Foodwestin tuotekehitysasiantuntija Vesta Mäki kertoo.

 

 

Entistä parempaa palvelua asiakkaillemme

Workshop-päivä räätälöidään asiakkaan toiveiden ja tarpeen mukaan, ja siihen osallistuu Foodwestin asiantuntijoita. Tuotekehityksen ja kuluttajaymmärryksen asiantuntijoiden lisäksi kehitysprosessiin voidaan tarvittaessa kutsua esimerkiksi laadun ja elintarviketurvallisuuden tai ravitsemuksen ammattilaisia. Mäki korostaa, että on tärkeää, että myös asiakasyrityksestä ideointipäivään osallistuu mahdollisimman monta henkilöä erilaisista toimenkuvista.

”Pidämme ennen workshop-päivää analyysipalaverin yhdessä asiakkaan kanssa, jossa käymme läpi yrityksen ideointitarpeen. Valmistelemme palaverin pohjalta päivän aikana käytettävät, asiakkaalle räätälöidyt materiaalit. Workshop-päivää voidaan käyttää esimerkiksi sen miettimiseen, voitaisiinko tuotannon sivuvirtaa hyödyntää, tai olisiko tarpeen kasvattaa tuoteportfoliota. Ohjeena on, että workshop-päivään kannattaa tulla avoimin mielin ja ottaa mukaan laaja kirjo eri toimenkuvissa työskenteleviä ihmisiä, kuten myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia.”

Workshop-päivän aikana käydään läpi kuluttajaymmärryksen asiantuntijoiden johdolla trendikatsauksia ja tuotekehityksen asiantuntijoiden valmistelemia materiaaleja, sekä aloitetaan ideointi Foodwestin asiantuntijoiden ohjaamana erilaisia ideointityökaluja hyödyntäen.

”Kun ideoita on saatu tuotettua yhdessä asiakkaan kanssa, seuraavaksi ne ryhmitellään. Käytämme erilaisia työkaluja ideoiden analysoimiseen ja kehittämiseen päivän aikana. Yhtenä tehokkaana työkaluna toimii painotettu matriisi, jonka avulla voidaan arvioida tuoteidean kaupallisuutta ja teknistä toteutettavuutta. Workshop-päivän ajatuksena on tarkastella uusia ideoita mahdollisimman monesta näkökulmasta, pisteyttää ne, ja lopulta lähdetään rakentamaan tuoteideaa ja alustavaa kuluttajalähtöistä konseptia niille ideoille, jotka pärjäävät pisteytyksissä parhaiten”, Mäki kuvailee.

Workshop-päivän tuloksena kuluttajatutkimuksen asiantuntija kokoaa asiakkaalle parhaista ideoista kirjalliset konseptinkuvaukset. Konsepteja asiakas voi hyödyntää tuotekehityksen briiffinä tai konsepteista voidaan toteuttaa kuluttajatutkimus, jotta saadaan selvitettyä mm. kiinnostavuus, uutuusarvo ja kriittiset lisäarvotekijät.

”Asiakas saa käyttöönsä kaikki ideoinnin tueksi valmistellut ja päivän aikana tuotetut materiaalit. Lähtökohtaisesti suosittelemme, että seuraava askel on konseptin testaaminen kuluttajilla, mutta pallo on täysin asiakkaan hyppysissä. Olemme erittäin mielellämme asiakkaan tukena myös ideointipäivän jälkeen, aina idean kaupallistamiseen asti.”

 

Kun elintarvikeala kohtaa jatkuvasti uusia haasteita ja mahdollisuuksia, Ideamylly 2.0 tarjoaa alustan, joka auttaa yrityksiä pysymään kilpailun kärjessä. Foodwestin uudistettu palvelu on valmis ravistelemaan elintarvikealaa, tarjoten avaimet menestyksekkään tuotekehityksen ja innovoinnin maailmaan.

 

Lue lisää ja lähetä yhteydenottopyyntö!

Jaa

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.