Sisäisillä auditoinneilla kohti sujuvampaa ja kustannustehokkaampaa tekemistä

Sisäisten auditointien avulla voidaan tehostaa toimintaa, vähentää toistuvia virheitä ja lisätä henkilöstön tyytyväisyyttä.

 

Foodwest toimii asiakkaidensa tukena paitsi sisäisten auditointien suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa myös aiheeseen kouluttamisessa. ”Sisäisten auditointien merkityksellisyyttä ei usein nähdä, vaikka auditoinnit ovat hyvä keino todentaa, että homma toimii”, Foodwestin kehityspäällikkö Sirkku Aarinen aloittaa.

”Kehityskohteita voidaan etsiä havainnoimalla työskentelyä, haastattelemalla henkilöitä, tarkastelemalla ohjeistuksia ja vertaamalla niitä vaatimuksiin. Ensisijainen tarkoitus ei ole etsiä virheitä vaan lähestyä toimintaa positiivisessa ja kehittävässä hengessä.”

 

Positiivinen kehittämisen työkalu

Nykypäivän yhä vaativammat asiakkaat, tieteellisen tiedon hyödyntämisvelvoite ja päivittyvät lakipykälät vaativat elintarviketoimijalta yhä aktiivisempaa otetta toimintansa kehittämiseen. Elintarviketurvallisuusjärjestelmien vaatimukset esimerkiksi puhtaanapidon, allergeenienhallinnan ja työntekijöiden osaamisen suhteen on järkevää todentaa sisäisten auditointien avulla.

”Aina löytyy kehitettävää: hyvin suunnitelluissa sisäisissä auditoinneissa havaitaan kehityskohteita toimintaprosessien sujuvoittamiseksi”, Sirkku kiteyttää. Kuitenkin vasta kehityskohteiden toteuttaminen ja poikkeamien korjaaminen edistävät sujuvaa toimintaa ja henkilöstön tyytyväisyyttä.

 

Ulkopuolinen kumppani osaa etsiä kehityskohteita oikeista paikoista

Sisäiset auditoinnit ovat myös työkalu toiminnan yksinkertaistamiseen. Ulkopuolinen sisäisen auditoinnin kumppani voikin toimia hyvänä totuttujen toimintatapojen haastajana. ”Joskus auditoinneissa käy ilmi, että prosesseja voitaisiin suoraviivaistaa, ja näin tehostaa tekemistä myös kustannusnäkökulmasta”, Sirkku toteaa.

Foodwest pystyy ulkopuolisena ja osaamisprofiililtaan monipuolisena kumppanina paitsi tarkastelemaan toimintaprosesseja myös ehdottamaan korjausliikkeitä: ”Usein asiakkaan resurssit eivät yksinään riitä tekemisen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Tällöin ulkopuoliset silmät ovat mainio apuväline”, Sirkku jatkaa.

 

Foodwest sisäisen auditoinnin kouluttajana

Sisäisen auditoinnin suunnittelun ja toteutuksen lisäksi koulutamme asiakkaidemme omia sisäisiä auditoijia esimerkiksi workshopeissa:

”Koulutuksissa asiakkaan oma osaaminen sisäisestä auditointiprosessista karttuu, jolloin he voivat halutessaan ottaa itse vastuun auditointien suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta. Tapoja on monia.”

Tietoisuutta lisäämällä voidaan myös muuttaa aiheeseen liittyviä ennakkoluuloja: ”On tärkeää muistaa, että auditointeja ei tehdä vain standardien vuoksi – ensisijaisena ajatuksena on kehittää toimintaa unohtamatta poikkeamien ja kehitysehdotusten toteuttamisen todentamista”, Sirkku päättää.

Jaa

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.