Jyräävätkö kasvistuotteet viimein? Suhtautumisessa kasvis- ja lihatuotteisiin tapahtunut muutoksia

Juuri valmistunut lihan ja kasvipohjaisten tuotteiden käyttöä sekä suhtautumista avaava Foodata kasvis & liha -kuluttajatutkimus nostaa esiin mielenkiintoisia muutoksia esim. punaisen lihan käytössä suhteessa siihen, millainen tahtotila kuluttajilla on. Suomalainen ruoka-alan tutkimus- ja kehitysyhtiö Foodwest teki lokakuussa Foodata kasvis & liha -tutkimuksen, jossa on myös seurantatuloksia vuosilta 2012, 2017 ja 2020 toteutetuista samaa aihepiiriä käsittelevistä tutkimuksista.

Valtakunnallisesti edustava 1000 vastaajan aineisto paljastaa, että valtaosa väestöstä on sekasyöjiä, eli heidän ruokavalioonsa kuuluvat sekä liha että kasvikset. Sekasyöjien osuus on jopa hieman noussut viiden vuoden takaisesta.

– Reilu enemmistö suomalaisista ajattelee lihan kuuluvan olennaisena osana suomalaiseen ruokavalioon, mutta silti hieman yli puolet on sitä mieltä, että lihaa syödään liikaa. Tässä suhtautumisessa on tapahtunut selvää muutosta aikaisempaan, kertoo Foodwestin Insight manager Juuli Seppälä.

Juuli Seppälä toteaa kasvipohjaisten tuotteiden määrän lisääntyneen markkinoilla viiden vuoden takaisesta merkittävästi ja se näkyy myös näiden tuotteiden lisääntyneenä käyttönä. Esimerkiksi kasviproteiinivalmisteiden (kuten Beanit ® Härkis® ja Nyhtökaura®) säännöllisempi käyttö on lisääntynyt erityisesti alle 40-vuotiailla.

– Punaisen lihan (possu ja nauta) käytön vähentämisen tai sen  harkitsemisen ensisijaisina syinä ovat lihan hinta ja halu syödä  kevyemmin tai terveellisemmin. Punaisen lihan sijaan käytetään  useimmiten siipikarjan lihaa.

Erityisesti kuluttajilla, joilla ei ole  vielä kasviproteiinivalmisteista käyttökokemusta tai kokemukset ovat vähäisiä, kohdistuu niiden aistittaviin ominaisuuksiin sekä  prosessointiin epäilyksiä, eivätkä ne siksi ole automaattisesti pääsemässä punaisen lihan sijaan kuluttajien ostoskoriin, kiteyttää Seppälä.

– Toteutimme alkuvuodesta samaan Foodata-tutkimussarjaan 15-25-vuotiaiden nuorten ruokatrendejä selvittävän tutkimuksen ja se jo osoitti, että vaikka vege-buumi on ilmiönä kasvava, nuoret kuluttajat hakevat uudenlaista tasapainotilaa. Äänekäs polarisaatio saa somessa näkyvyyttä, mutta todellisuudessa ruokapöytien ääressä on rauhallisempaa, Seppälä sanoo.

Maitotuotteiden kasvipohjaisiin vastineisiin suhtaudutaan positiivisesti

Tutkimuksen mukaan maidon ja maitotuotteiden käyttö korostuu lapsiperheissä, sen sijaan nuoremmassa väestössä kasvipohjaisten vastineiden käyttö on lisääntynyt.

Seppälä kertoo, että hieman vajaa puolet suomalaisista käyttää jotain kasvipohjaisia vastineita maitotuotteille, esimerkiksi kaurajuomaa tai lusikoitavia gurtteja. Koko väestöstä enemmistö pitää hyvänä sitä, että maitotuotteille on paljon tarjolla myös kasvipohjaisia vaihtoehtoja.

Ruokakoriin etsitään säästöjä tarjouksista ja aletuotteista

Foodata kasvis & liha -tutkimuksessa tartuttiin myös paljon puhuttavaan ajankohtaiseen aiheeseen, kustannusten nousuun.

– Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia säästötoimenpiteitä viimeaikainen kustannusten nousu kuluttajissa aiheuttaa. Erityisen kiinnostuneita olimme siitä, miten säästäminen näkyy kuluttajien ruokaostoksilla ja ruoanlaitossa, Seppälä avaa.

Ruokaostoksilla säästetään hyödyntämällä tarjouksia ja aletuotteita. Myös omaa hävikkiä vähentämällä pyritään kulujen pienentämiseen. Ruokavalion muutoksiin, kuten lihan vähentämiseen tai kasvisruoan lisäämiseen aika harva on toistaiseksi lähtenyt.

– Vaikka kotitalouksien säästäminen suuntautuu nyt vahvasti sähkön kulutukseen, esimerkiksi uunin käytön vähentämiseen ruoanlaitossa se ei vielä juurikaan kohdistu, tiivistää Seppälä.

No miten on, jyräävätkö siis kasvistuotteet viimein? – Aivan jyräksi ei muutosta voi vielä kutsua, vaikka käytössä ja suhtautumisessa vuosien aikana onkin tapahtunut liikehdintää. Kenties tulevaisuudessa, Seppälä kuittaa.

Tutkimusraportti on osa Foodwest Oy:n Foodata-tutkimusten sarjaa, jolla tuotamme tutkittua näkemystä kustannustehokkaasti koko toimialaa kiinnostavista aiheista. Foodata kasvis & liha -tutkimusaineisto kerättiin syys-lokakuun aikana 2022 laajalla otannalla 16-75-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena verkkokyselynä.

Foodata kasvis & liha -tutkimuksen esite löytyy tästä linkistä

Ota yhteyttä ja tilaa raportti:

Insight manager
Juuli Seppälä
Puh. 040-707 6013
juuli.seppala@foodwest.fi

Asiakkuuspäällikkö
Tuomas Kärki
Puh. 040-175 0259
tuomas.karki@foodwest.fi

Jaa

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.