Tuotetestaus pienentää lanseeraukseen liittyviä riskejä

Koti- ja hallitestauksilla kuluttajilta saadaan arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää tuotekehityksessä.

Kun yrityksen tuote alkaa olla viilausta vaille valmis, kannattaa sitä testata kuluttajilla ennen lanseerausta. Toisaalta joskus tuotetestausta saatetaan tehdä jo hyvinkin varhaisessa vaiheessa tuotekehitysprosessia.

”Suurin osa tutkimistamme tuotteista ei ole vielä sellaisenaan lanseerausvalmiita, vaan ne kaipaavat vielä jonkin verran jatkokehitystä täyttääkseen kuluttajien odotukset. Joskus tuotetestauksen tulokset osoittavat niin suuria jatkokehitystarpeita, että lanseerausajankohtaa päädytään siirtämään eteenpäin. Tuotetestauksen avulla pystytään kuitenkin pienentämään lanseeraukseen liittyvää riskiä, kun selvitetään millaisia tuotteita kuluttajat aidosti haluavat”, tutkimusjohtaja Suvi Luoma kertoo.

Kuluttajat valitaan aina asiakkaan kanssa sovitun kohderyhmämäärityksen mukaisesti. Yleensä mukaan halutaan testattavan tuotteen tai tuotekategorian nykyisiä käyttäjiä, joskus taas mukaan halutaan säännöllisesti että harvemmin tuotetta käyttäviä kuluttajia.

 

Hallitestaus sopii esimerkiksi kilpailijavertailuun

Foodwest järjestää sekä halli- että kotitestauksia, jotka sopivat eri tarkoituksiin. Hallitestauksissa kuluttajat arvioivat näytteitä Foodwestin omissa tutkimustiloissa, kun taas kotitestauksissa kuluttajat arvioivat tuotteita kotonaan, niiden aidossa käyttöympäristössä.

”Hallitestaus on hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun tuotenäytteitä on saatavilla vain vähän; menekki hallitestauksessa on pienempää kuin kotitestauksessa, sillä vaikkapa kokonaisen jogurttipurkin sijaan kuluttajalle riittää muutama lusikallinen näytettä. Hallitestaus sopii hyvin myös kilpailijavertailuihin, sillä tuotteita voidaan maistattaa sokkona ja tietyssä järjestyksessä. Ylipäätään testitilannetta voidaan kontrolloida helpommin mm. sen suhteen, mitä kuluttaja näkee ja testaa missäkin vaiheessa. Hallitesti mahdollistaa monimutkaisetkin tutkimusasetelmat, mutta sitä voidaan käyttää myös hyvin yksinkertaisiin tutkimuksin”, Luoma luettelee hallitestauksen etuja.

Testitilanteessa kuluttajat kirjaavat tuotearvionsa ylös tietokoneelle samaan aikaan kun he arvioivat tuotetta. Hallitestauksia järjestetään pääasiassa Foodwestin toimitiloissa Tampereella ja Helsingissä, mutta tarvittaessa myös muualla Suomessa.

Kotitestaus tarjoaa kokonaisvaltaisen testitilanteen

Kotitestauksessa kuluttaja saa testattavat tuotteet kotiinsa, jolloin päästään aitoon käyttötilanteeseen ja -ympäristöön. Testiarviot kirjataan verkkolomakkeelle.

”Kotitestaus sopii erityisen hyvin sellaisille tuotteille, jotka täytyy itse valmistaa, kuten vaikkapa paistaa pannulla. Näin testaukseen saadaan luotua luonnollinen ja kokonaisvaltainen tilanne, kun asiakas pääsee arvioimaan maun lisäksi myös itse valmistusta sekä pakkauksen ulkomuotoa ja kokoa. Myös muiden perheenjäsenten, kuten lasten arviot voidaan kirjata ylös”, Luoma kertoo.

Kotitestaus voidaan myös suorittaa sokkona, sillä tuotteesta riippuen Foodwest voi tarvittaessa pakata testinäytteet uudelleen blancopakkauksiin.

”Toisinaan pakkaamme myös asiakkaan omia näytteitä esimerkiksi pienempiin kuluttajapakkauksiin. Meille voi toimittaa näytteet vaikkapa isommissa säkeissä, josta sitten annostelemme tuotteet pienempiin pakkauksiin.”

 

Vankka kokemus auttaa tuotetestauksessa

Kun tuotetestaus on yrityksessä ajankohtaista, kannattaa nojata toimialaan erikoistuneeseen kumppaniin. Näin pienimmätkin yksityiskohdat tulevat huomioiduiksi.

”Foodwestiltä löytyy erikoisammattitaitoa nimenomaan elintarvikkeiden testaamisesta kuluttajilla. Meillä on todella mittava, vuosien kokemus elintarviketutkimuksesta ja kuluttajien elintarvikekäyttäytymisen ymmärryksestä. Meidän kanssamme elintarvikkeiden oikeasta käsittelystä ja säilytyslämpötilastakaan ei tarvitse murehtia”, Luoma toteaa.

”Lisäksi meillä on laaja näkemys tutkimustulosten tulkinnasta, sillä tutkijoillamme on erittäin kattava näkemys ja kova ammattitaito. Saamme paljon kiitosta myös raporttiemme selkeydestä sekä siitä, että tutkija uskaltaa ottaa rohkeasti kantaa oikeisiin toimenpiteisiin, vaikka päätökset olisivat vaikeitakin. Kaiken kaikkiaan meidän kanssamme asiakas voi luottaa siihen, että koko tutkimusprosessi toimii alusta loppuun saakka.” 

Kun lanseerauspäätös nojaa kuluttajatutkimukseen, saa tutkimustuloksista tuotekehityksen lisäksi vakuuttavaa materiaalia sekä myyntiin että halutessaan kuluttajamarkkinointiin. 

Jaa

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.