Tiedonkeräys on laadukkaan kuluttajatutkimuksen kivijalka

Foodwestin kuluttajatutkimuspalvelun tiedonkeräystiimissä arki pyörii elintarviketuotetestausten ja tuotekehitysnäytteiden sekä niitä arvioivien kuluttajien ympärillä.

Kun elintarvike on tuotekehityksen tai tuotehuollon kuluttajatutkimusvaiheessa, Foodwestin tiedonkeräystiimi on valmiina toteuttamaan konkreettisen tiedonkeräyksen kuluttajien rekrytoinnista lähtien. Foodwestin tiedonkeräystiimillä onkin jopa yli 30 000 kuluttajakohtaamista vuodessa.

”Tiedonkeräystiimin keskeisimpänä tehtävänä on rekrytoida jokaiseen kuluttajatutkimukseen asiakkaan tarpeisiin sopivat osallistujat. Tehtävämme on kerätä kuluttajilta luotettavaa tietoa, jonka avulla asiakkaamme saavat ymmärryksen kuluttajien mieltymyksistä sekä tarpeista ja pystyvät kehittämään niiden avulla menestyviä elintarvikkeita. Tehtäviimme kuuluvat myös tutkimusnäytteiden käsittely, kuluttajaviestintä ja lomakeohjelmointi,” kenttäpäällikkö Hanne Ahonen kertoo.

”Olemme hyvin tiiviisti tekemisissä kuluttajien kanssa kasvokkain sekä eri viestintäkanavien ja tutkimuslomakkeiden kautta. Tiimissämme on totuttu löytämään keinot haastavienkin kohderyhmien tavoittamiseksi, jos asiakkaan tutkimustarpeet sellaisia vaativat.”

Tiedonkeräystiimin työhön kuuluu myös jatkuva laadunvalvonta tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa. Tiimi valvoo vastaajien, vastausten ja tutkimusnäytteiden laatua, ja tiedonkeräyksen edetessä käydään jatkuvaa vuoropuhelua tutkijoiden kanssa.

Tuotetestauksen monet eri muodot

Tuotetestauksia voidaan suorittaa eri tavoilla – kuluttajan kotona tai hallitestauksissa.

Kotitestauksissa kuluttaja testaa tuotetta itsenäisesti kotonaan. Tällöin Foodwestin tehtävänä on varmistaa, että kuluttajalla on kaikki valmiudet suorittaa arviointi halutulla tavalla aidoimmassa mahdollisessa tuotteen käyttöympäristössä.

Hallitestauksissa kuluttajat taas saapuvat arvioimaan tuotteita paikan päälle Foodwestin testitiloihin Helsinkiin ja Tampereelle. Jokaista tutkimusta varten suunnitellaan ja muokataan tuotteelle optimaaliset esivalmistelutilat ja testausolosuhteet. Ahosen mukaan kuluttajatutkimuksen organisointi hallitestauksissa vaatiikin laaja-alaista ymmärrystä erilaisista elintarvikkeista, aistinvaraisesta arvioinnista sekä kuluttajien käyttäytymisestä testaustilanteissa.

”Tutkijoiden kanssa käydään läpi tutkimusasetelman vaatimukset ja ne ohjaavat käytännön toteutuksen suunnittelua. Tarvittaessa esimerkiksi optimaalinen näytteen tarjoilulämpötila määritetään lämpömittarin ja ajastimen kanssa. Lisäksi maistettavien tuotteiden ja muiden arvioitavien materiaalien, kuten pakkausten, tarkka etukäteen määritelty esitysjärjestys ja ajoitus tutkimustilanteessa on erittäin tärkeää ja henkilökuntamme ammattitaito tulee tässä hyvin esille”, Ahonen kertoo.

Kuluttajilta voidaan kerätä tutkimustietoa myös ilman kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista. Tällöin tieto saadaan esimerkiksi verkkokyselyiden kautta tai laajoissa, valtakunnallisissa tuotearvioinneissa, jolloin tiedonkeruutiimi huolehtii säilyvien testituotteiden lähettämisestä etukäteen valittujen testaajien koteihin ympäri Suomen.

”Tällöinkin vastausten luotettavuus varmistetaan laadukkaiden tutkimusmateriaalimme ja kuluttajaviestintämme avulla,” Ahonen toteaa.

Vahva kokemus ja toimivat prosessit

Tiedonkeräystiimissä työskentelee ammattilaisia restonomeista elintarvike- ja kotitaloustieteilijöihin sekä media- ja digialan asiantuntijoista biotekniikan osaajiin. Kun kaikki kuluttajatutkimuksen vaiheet tapahtuvat saman yrityksen sisällä, laadunvalvonta on saumatonta ja muuttuviin tilanteisiin pystytään mukautumaan nopeasti. Jokaiselle asiakasprojektille nimetään sisäisesti oma tiimi, johon kuuluvat tutkimuspäällikkö, tutkija, data-analyytikko sekä tiedonkeräystiimiläisiä.

”Elintarvikealaan keskittyneenä toimijana tunnemme elintarviketuotteiden vaatimukset ja ymmärrämme kuluttajien käyttäytymisestä elintarvikkeisiin liittyen suunnattoman paljon”, tutkimuskoordinaattori Marja Morrell tiivistää Foodwestin tiedonkeräystiimin vahvuudet.

”Olemme hyviä hiomaan prosesseja toimiviksi. Esimerkiksi tuoreiden leipomotuotteiden tutkimuksissamme normaali tahti on se, että tuoretuote on leipomisen jälkeen matkannut meidän kauttamme alle vuorokaudessa satojen kuluttajien koteihin arvioitavaksi”, Ahonen jatkaa.

Vaikka tiedonkeräystiimin arkeen mahtuu vauhtia ja muuttuvia tilanteita, tiimillä on periaatteita ja toimintatapoja, joista ei tingitä. Yksi esimerkki tästä on elintarviketurvallisuudesta huolehtiminen.

”Käsittelemme tiedonkeräyspaikoilla vuodessa yli 13 000 kiloa tuotekehitysnäytteitä. Joukossa on useita satoja erilaisia elintarvikkeita, joista jokaisella on omat vaatimuksensa käsittelyn ja säilytyksen suhteen. Lisäksi yksi tärkeimmistä periaatteistamme on, että asiakkaiden toiminta kanssamme on luottamuksellista: vaikka kenttätiloissamme vierailee välillä asiakkaitamme, pidämme huolen, etteivät hekään tiedä, mitä muita tuotteita tiloissamme testataan,” Ahonen päättää.

Jaa

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.