Omenakori-alusta on näköalapaikka kuluttajien arkeen – myös tuotetestausten yhteydessä

Omenakori on Foodwestin kehittämä verkkoyhteisöalusta, jolla haetaan ymmärrystä tutkittaviin ilmiöihin tai tuotteisiin kvalitatiivisilla eli laadullisilla tutkimusmenetelmillä. Tutkimusalustaa voidaan hyödyntää pitkäkestoisten tutkimuskokonaisuuksien lisäksi myös tavanomaisten tuotetestausten yhteydessä ammentamaan arvokasta ja syvää ymmärrystä kuluttajien toiminnasta ja ajattelusta suhteessa tutkittavaan tuotteeseen. 

Omenakorin suljettuun yhteisöön osallistuu tyypillisesti noin 30 kuhunkin tutkimukseen valikoitua kuluttajaa, jotka raportoivat paitsi sanallisesti myös kuvien ja videoiden avulla Foodwestin tutkijoiden johdolla toteutettavissa tutkimuksissa. Omenakorilla toteutettavien tutkimusten kirjo on laaja, ja yhteisöt voivat kestää aina muutamista päivistä useampiin kuukausiin.  

”Alustamme on asiakkaallemme joustava, vaivaton ja kustannustehokas tapa syventää kuluttajaymmärrystä paitsi pidemmän aikavälin tutkimuksissa myös yksittäisten tuotetestauksen yhteydessä tutkimuksen lisäosana”, Foodwestin markkinatutkimuspäällikkö Milla Alanärä tiivistää. 

 

Päästämällä kuluttaja ääneen voidaan välttää sudenkuoppia 

Kvantitatiivisia, laajoille kohderyhmille suunnattuja, tuotetestauksia voidaan siis täydentää kvalitatiivisella tutkimuksella Omenakoria hyödyntäen. Näin voidaan selvittää erityisesti tuotteen käytettävyyteen liittyviä seikkoja aidoissa kuluttajaolosuhteissa. Foodwest kokoaa kuhunkin tutkimukseen rajatun testiryhmän omasta valtakunnallisesta kuluttajapaneelista, jolloin tuotetta pääsee arvioimaan sille relevantti kuluttajaryhmä. 

 

”Menetelmällä voidaan tutkia esimerkiksi kotona valmistettavan tuotteen ohjeiden ymmärrettävyyttä, jolloin mahdolliset väärinymmärryksen paikat voidaan huomioida ennen, kun tuotetta viedään markkinoille”, Alanärä kertoo. ”On lukuisia inhimillisiä syitä ymmärtää ohje väärin – Omenakori-tutkimusmenetelmällä vastaavat haasteet nousevat luonnostaan esiin kuluttajien raportoidessa testauksessa ilmenneistä seikoista anonyymisti aidoissa käyttötilanteissa.”  

 

Alustan hyödyntäminen pakkausuudistusten yhteydessä 

Omenakori-tutkimusmenetelmää voidaan hyödyntää niin ikään pakkausuudistusten yhteydessä. Kun käsillä on käyttötilanteeseen nähden uudenlainen pakkaus, voidaan kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin varmistua siitä, kokeeko kuluttaja pakkauksen paitsi houkuttelevaksi myös käytännölliseksi 

”Mikäli tutkimustulosten valossa kuluttaja on kokenut pakkauksen vaikeasti lähestyttäväksi tai hankalakäyttöiseksi ei pakkausta luonnollisesti kannata viedä markkinoille sellaisenaan”, Alanärä tähdentää. Näin tuotteen pakkausta voidaan kehittää oikeaan suuntaan kuluttajakokemukseen perustuen jo hyvissä ajoin ennen tuotantoa. 

 

Ymmärryksen syventämistä Foodwestin avulla 

”Syväluotaavan kvalitatiivisen tutkimustiedon hyödyntäminen on keskeistä erityisesti ominaisuuksiltaan uudenlaisten tuotteiden kohdalla” Alanärä päättää. Yhdistämällä kuluttajien aidon käyttökokemuksen sekä omien tutkijoidensa ammattitaidon, voi Foodwest toimia asiakkaidensa monipuolisena tukena tuotetestauksissa. Näin voidaan ottaa huomioon paitsi tuotantoon myös käytettävyyteen liittyvät seikat.  

Omenakori-tutkimusmenetelmä mahdollistaa paitsi pitkän myös lyhyen ajanjakson seurannan ja tarjoaa tehokkaan näköalapaikan kuluttajan aitoon arkeen – sinne, mihin tuote on tehty käytettäväksi. 

Jaa

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.