IFFA messujen trendeinä tuottavuus, laatu ja turvallisuus

Lihateollisuuden merkittävin messutapahtuma Euroopassa, IFFA, järjestettiin toukokuun alkupuolella Frankfurtissa Saksassa. Näytteilleasettajia oli noin 1.000 ja messuvieraita yli 60.000, joista suurin osa Saksan ulkopuolelta. Suomalaisia oli paikalla runsaasti sekä päämiehiään edustamassa että messuvieraana. Omat messuosastot olivat mm. Kometoksella ja Koneteollisuudella.  IFFA järjestetään joka kolmas vuosi, mistä johtuen messuilla esitetään perinteisesti paljon uusia innovaatioita eivätkä messut ole kokeneet siinä mielessä inflaatiota kuin jotkut vuosittain järjestettävät messutapahtumat.

Perinteisesti IFFA messuilla on ollut esillä erityisesti liha-alan koneita ja laitteita. Viime aikoina ovat lisääntyneet myös erilaiset materiaalit, tarvikkeet, analysaattorit ja raaka-aineet. Tänä vuonna nämä eri sektorit oli jaettu saksalaisella täsmällisyydellä selkeästi eri halleihin, mikä helpotti myös messujen läpikäyntiä. Vuoden 2016 merkittävämpiä trendejä olivat mm. tuottavuus, turvallisuus, laatu ja jäljitettävyys. Myös automaation ja robotiikan lisääntyminen, prosessien nopeuttaminen ja kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut olivat selkeinä trendeinä esillä. Kestävän kehityksen mukaisesti monet prosessit tuottavat paremman saannon samalla kun laitteet tarvitsevat entistä vähemmän energiaa ja vettä sekä prosessoinnissa että pesuissa tai vähemmän pakkausmateriaalia pakatessa.

Automatiikka ja robotiikka lisääntyvät

Kokonaan automatisoitua teurastamoa, leikkaamoa tai makkaratehdasta ei ole vielä keksitty, vaikka lähes kaikki osaprosessit voidaankin jo hoitaa robottien avulla. Messuilla oli esillä esimerkiksi robotteja ruhon käsittelyyn (halkaisu, vuodan poisto, kamaran poisto, kinkun leikkuu, etuosan leikkuu) kuten myös makkaran valmistukseen ja pakkaamiseen.

Uusista teknologoista esillä oli mm. suurpainetekniikka, radiotaajuuskuumennus, UVC-käsittely ja konenäkö. Suurpaineen käyttö on yleistynyt samalla kuin laitteiden hintataso on alentunut ja kapasiteetit sekä automaatioasteet ovat lisääntyneet. Radiotaajuuskuumennuksesta oli esillä demonstraatio, jossa pakastettu lihablokki temperoitiin miinus kahteen asteeseen noin 20 minuutissa. Suurimmat jatkuvatoimiset laitteet temperoivat lihaa 10 tonnia tunnissa. Radiotaajuuskuumennusta voidaan käyttää lihan sulatuksen lisäksi myös pastörointiin ja esimerkiksi kinkun kypsennykseen. Konenäköä voidaan käyttää mm. ruhojen luokituksessa tai lihan koostumuksen analysoinnissa ja tuotannonohjauksessa sekä myös tuotannossa tunnistamaan erikokoisia tuotteita tai vierasesineitä.

Yksi selkeä lihateollisuuden trendi on hyödyntää liharaaka-aine ja sivutuotteet entistä paremmin esimerkiksi erottelemalla lihaa, sidekudosta, rasvaa, luita tai erilaisia fraktioita mahdollisimman hyvin, jolloin ne voidaan ohjata kannattavammin eri käyttötarkoituksiin.

Tuotepuolella esillä oli perinteisten lihavalmisteiden lisäksi uusia tuotesovelluksia, joissa trendinä olivat mm. lisäaineettomat tuotteet, suolapitoisuuden vähentäminen, kasvisten käyttö makkaroissa ja uudet maut.

Jaa

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.