Foodwest mukana kehittämässä uudistunutta Ruokaprovinssi-brändiä

Etelä-Pohjanmaalla on viimeisen vuoden aikana kehitetty maakunnallista Ruokaprovinssi-brändiä alueen ruokatoimijoiden yhteistyönä. Kehittämistyö tehtiin osana kansainvälisen NICHE-hankkeen pilottiprojektia, jonka koordinoinnista Etelä-Pohjanmaan liitto vastasi.

Nyrkkityöryhmä ja kuluttajatutkimukset

Brändin uudistaminen toteutettiin asiantuntijatyönä sekä alueellisia ruoka-alan toimijoita vahvasti osallistamalla. Asiantuntijatyöstä projektissa vastasi Foodwest Oy yhdessä elintarvikealan markkinointiviestintään erikoistuneen Kamonmarkkinointi Oy:n kanssa. Alueelliseen työryhmään eli niin kutsuttuun nyrkkityöryhmään osallistui keskeiset elintarvikealan kehittämistoimijat sekä useampia elintarvikealan yrityksiä.

Oli upea huomata, miten aktiivisesti alueen toimijat osallistuivat brändityöhön nyrkkityöryhmän kautta. Vuoden aikana kokoonnuimme kaikkiaan kuusi kertaa ja jokaisella kerralla keskustelu on ollut äärimmäisen vilkasta ja antoisaa. Brändi herättää selvästi tunteita, mikä viestii myös siitä, että toimijoilla on vahva halu olla osa Ruokaprovinssi-tarinaa, Karri Kunnas Foodwestiltä kertoo.

Työryhmätyöskentelyn lisäksi toteutettiin kuluttajatutkimuksia, joissa nyrkkityöryhmässä esiin nousseita ideoita ja ajatuksia uudesta brändistä testattiin kuluttajilla valtakunnallisesti.

Kuluttajatutkimukset osoittautuivat äärimmäisen tärkeäksi tavaksi selvittää brändiaihioiden ja -tarinoiden toimivuutta alueen ulkopuolella ja varmistaa brändin toimivuus erityisesti kuluttajien keskuudessa. Tutkimusten hyöty nousi esiin etenkin niissä tilanteissa, kun kuluttajatutkimusten tulokset eivät täsmänneet täysin nyrkkityöryhmässä vallinneiden ajatusten kanssa ja työryhmässä jouduttiin pohtimaan näkökantoja uudelleen.

Paljon käytiin keskustelua esimerkiksi siitä, halutaanko brändiin liittää lainkaan stereotyyppisiä, vähän kliseisiäkin ominaisuuksia ja asioita Etelä-Pohjanmaasta ja eteläpohjalaisuudesta. Tutkimukset kuitenkin osoittivat, että kuluttajat mielsivät monet asiat positiivisina ja ne helpottivat mielleyhtymien luomista, joten olivat ne sellainen vahvuus, joita ilman muuta kannatti hyödyntää, Juuli Seppälä Foodwestista kertoo.

Uuden brändin viestejä

Uuden ilmeen ja bränditarinan kehittämisessä on lähdetty erityisesti siitä, että brändin pitää olla houkutteleva etenkin kuluttajien näkökulmasta. Samalla on toivottu, että Ruokaprovinssi-brändillä voidaan viestiä myös laajemmin alueesta ja alueen osaamisesta ruoka-alaan liittyen. Nämä kaksi näkökulmaa yhdistyvät hyvin etenkin uudistuneessa logossa.

– Sen lisäksi, että logo toimii valtavan hyvin laajemmassa aluemarkkinoinnissa niin Suomessa kuin kansainvälisissä tilanteissa, tunnistettiin se kuluttajatutkimuksissa kaikista logoehdotuksista parhaaksi vaihtoehdoksi. Toivommekin, että tällä logolla saamme entistä paremmin asemoitua Etelä-Pohjanmaan Suomen ja maailman kartalle, selventää Hanna Meriläinen Etelä-Pohjanmaan liitosta.

Bränditarinaa taas on rakennettu siten, että se viestii paitsi alueella tuotetusta laadukkaasta ja maistuvasta ruoasta, myös eteläpohjalaisesta sinnikkyydestä ja ruoka-alan osaamisesta.

Tutkimusten mukaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuvilla kuluttajilla oli positiivinen käsitys alueen yrittäjähenkisyydestä ja periksi antamattomuudesta. Näitä tekijöitä haluttiin ehdottomasti hyödyntää brändityössä. Ruokaprovinssi-brändi viestiikin korkeasta laadusta, yhdessä tekemisestä sekä yrittäjyydestä – ja siitä, miten Etelä-Pohjanmaalla asiat tehdään suurella sydämellä, kertoo Kati Harki Kamonmarkkinoinnista.

 

Brändistä merkkiin

Bränditarinan ja visuaalisen ilmeen lisäksi projektissa rakennettiin toimintamalli, jonka tavoitteena oli, että brändin toiminta saadaan riippumattomaksi ulkoisesta projektirahoituksesta ja toiminta perustuu jatkossa liiketoiminnallisiin periaatteisiin.

Toimintamallin kehittämisen kannalta oli erityisen kriittistä löytää alueelta vastuullinen taho, joka on valmiina hallinnoimaan brändiä ja sen käyttöä tulevaisuudessa riittävällä intensiteetillä.

– Olimmekin äärimmäisen iloisia, kun ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja Maa- ja kotitalousnaiset ehdottivat, että Maa- ja Kotitalousnaiset voisivat tulevassa jatkaa Ruokaprovinssimerkin hallinnointia. Heillä on entuudestaan hyvät kontaktit alueen yrityksiin ja aiempaa kokemusta muun muassa Maakuntien parhaat -laatumerkin toteuttamisesta. Heillä on näin äärimmäisen hyvät lähtökohdat toteuttaa merkkityötä jatkossa, Meriläinen kertoo.

Ruokaprovinssimerkkiä myönnetään yrityksille kolmen arvon perusteella, joita ovat eteläpohjalaisuus, laatu ja yhteistyö.

– Ruokaprovinssimerkistä kuluttaja tietää, että sitä käyttävä yritys tekee työnsä kolmea arvoa kunnioittaen eli eteläpohjalaisesti, pikkuisen paremmin ja yhteistyössä muiden maakunnan toimijoiden kanssa, Terhi Välisalo Maa- ja kotitalousnaisista selventää.

Päästäkseen merkkiyrittäjäksi yritys käy auditointiprosessin, jonka tulosten perusteella Ruokaprovinssimerkkiryhmä päättää merkin myöntämisestä yritykselle tai tuotteelle. Ruokaprovinssimerkin voi saada myös Etelä-Pohjanmaalla toimiva ruoka-alan kehittämisorganisaatio. Foodwestilla merkki on jo käytössä.

Uudistuneeseen Ruokaprovinssimerkkiin voit tutustua ruokaprovinssi.fi -sivustolta. www.ruokaprovinssi.fi

 

Lisätiedot:

Uudistuneeseen Ruokaprovinssimerkkiin voit tutustua ruokaprovinssi-sivustolta osoitteesta: www.ruokaprovinssi.fi.

Ruokaprovinssin ympärillä tapahtuvaa toimintaa voi seurata myös sosiaalisen median kanavilla Facebookissa ja Instagramissa Ruokaprovinssi-tunnisteella.

Merkkiin ja sen myöntämiseen liittyviin kysymyksiin vastaa Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset. Terhi Välisalo, p. 0400463129, terhi.valisalo@maajakotitalousnaiset.fi

Jaa

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.