Sopiva tehdas moneen tarpeeseen

Seinäjoella Roveksen teollisuusalueella sijaitsevat tuotanto- ja tuotekehitystilat tarjoavat ketterän kasvualustan elintarvikkeiden kehittämiseen ja valmistamiseen. Tehtaalla on useita erilaisia prosessitiloja ja monipuoliset laitteistot elintarvikeyritysten tarpeisiin. Muunneltavissa tuotantotiloissa voidaan valmistaa tuotteita kaupan hyllylle tai testata kuluttajien kiinnostusta tuotetta kohtaan ilman investointeja omiin tuotantolaitteisiin.

Niin pieniä kuin teollisenkin mittakaavan laitteita ja linjastoja löytyy kaikenlaiseen elintarviketuotantoon, kehittämiseen ja testaukseen – vaihtoehtoja on myös pakkaamiseen. Kaikki tilat ja linjastot ovat muunneltavia. Koska koneet ovat pääosin pyörien päällä, niitä voi siirrellä tiloista toiseen. Tuotteiden valmistusta ja pakkaamista voidaan pilotoida pienimuotoisesti, mutta kuitenkin tuotantomittakaavassa.

Jo tilojen suunnitteluvaiheessa on huomioitu niin hygienian kuin allergeenienkin hallinta. Kaikki prosessitilat on fyysisesti rajattu toisistaan. Näin tiloissa voidaan esimerkiksi rajata jonkin allergeenin käyttö tietylle alueelle. Meillä on tiloissamme alkoholituotteiden valmistukseen tarvittavat ATEX-hyväksytyt toimitilat ja valmistukseen vaadittavat luvat. Luomutuotteiden valmistaminen tiloissamme onnistuu myös.

 

Erilaisia pakkausvaihtoehtoja ovat muun muassa erikokoiset ja erimalliset rasiat, pussit, pikarit, lasipullot, muovipullot ja -kanisterit.

Foodwestin timanttitehtaan laitteisto- ja prosessiesittelyt:

Automaattiset pullotuslinjastot

 

Tuotantotiloissa voidaan valmistaa sekoittamalla raaka-aineistaan ja lämpökäsittelemällä monenlaisia nestemäisiä elintarvikkeita; mehuja, smoothieita, kastikkeita, keittoja ja esimerkiksi ravintolisävalmisteita. Tuotantomittakaavan sekoittimilla varustetuissa muutaman tuhannen litran tankeissa voidaan tuote valmistaa ennastamalla eli sekoittamalla lisättävät komponentit suoraan nestevirtaan ennastuspumpun avulla. Tuote voidaan säilyvyyden varmistamiseksi pastöroida jatkuvatoimisessa pastörointilaitteistossa ja tarvittaessa jäähdyttää ennen annostelua.

 

Nesteannostelulinjalla tuote annostellaan automaattisesti neljään pulloon yhtäaikaisesti. Nesteprosessit on suunniteltu niin, että pakkausvaihtoja erilaisiin ja erikokoisiin pulloihin olisi mahdollisimman paljon. Osa korkeista suljetaan automaattisella korkittajalla ja osa kiristetään käsikäyttöisillä sulkijoilla. Linjastot ovat muunneltavia ja joustavia.

Hiilihapotus ja vastapaineannostelija

 

Troxler-hiilihapotuslaitteisto on teollisen tuotannon automaattinen hapotuskone, jolla voidaan valmistaa monipuolisesti niin erilaisia virvoitusjuomia ja makuvesiä kuin alkoholituotteitakin. Hiilihapollisten tuotteiden annosteluun käytetään vastapaineannostelijaa, jolla varmistetaan tasainen annostelumäärä ja tasalaatuinen happopitoisuus.

Sleeveröinti

 

Pullon tai pakkauksen ympärille kutistuvien sleevereiden etuna on näyttävyys ja suuri painopinta-ala. Tuotteista saadaan kiinnostavan näköisiä ja mukaan mahtuu paljon informaatiota. Erityisesti pienten erien sleeveröinti onnistuu nopeasti, jolloin voit demota sleevereiden toimivuutta ja näyttävyyttä aluksi pienissä painosmäärissä. Yhteistyökumppanimme sleeveröinnissä on Auraprint Oy.

Sekoittajat

 

Silversson-sekoittajaan voidaan valita tuotteesta riippuen joko leikkaava, emulgoiva tai homogenoiva sekoitinpää. Erilaiset nesteseokset, rasva-vesiseokset ja voimakkaan sekoituksen vaativat hydrokolloidit sekoittuvat toisiinsa tehokkaasti ja nopeasti. Pöytämallin Silversson-sekoittimella voidaan valmistaa pienet koesarjat ja kun oikea resepti löytyy, päästään varmistamaan tuotteen toimivuuden muutaman sadan kilon erissä tuotantomittakaavn sekoittimella.

Thermomix       

 

Muutaman litran Thermomix-sekoituskattiloissa voidaan testata lämpötilan ja sekoitusnopeuden vaikutusta tuotteen ominaisuuksiin ensin pieninä testisarjoina ennen isompaan tuotantomittakaavaan siirtymistä. Lämpösäädeltävällä Thermomixilla voidaan testata esimerkiksi maidon hydrolysointia entsyymillä laktoosittomaksi.

Homogenisaattorit         

                           

Homogenointi on prosessi, jossa nestemäistä raaka-ainetta ajetaan korkealla paineella pienten suuttimien läpi, jotta sen sisältämät ainekset jakautuisivat mahdollisimman tasaisesti. Homogenisointia käytetään tyypillisesti maidon rasvapallosten pilkkomiseen, jotta maidon sisältämä rasva ei erottuisi.

 

Pilot-mittakaavan homogenisaattorilla voidaan testata tuotteen ominaisuuksia ensin pienissä, muutaman litran koe-erissä. Kun sopivat raaka-aineet ja prosessiparametrit ovat löytyneet, voidaan valmistaa tuotannossa isopi määrä, muutaman sadan tai tuhannen kilon erä, hyödyntäen teollisuusmittakaavan homogenisaattoria.

Meijeriprosessi

 

Nestemäisten elintarvikkeiden ominaisuuksia ja säilyvyyttä voit säätää ja testata helposti erilaisilla lämpökäsittelyillä. Jatkuvatoimiset pintakaapimet soveltuvat niin nesteiden lämmitykseen kuin jäähdytykseenkin. Pintakaapimella voidaan lämpökäsitellä myös viskoottisempia ja partikkeleita sisältäviä nesteitä. Erilaisilla panostoimisilla suurkeittiömittavaan kippikattiloilla voidaan lämmittää tuotetta samalla sekoittaen ja tarvittaessa voidaan hyödyntää koeajoissa myös Limitech -painekattilaa.

Leipomoprosessi

 

Leipomoprosessissa on monipuolinen laitekanta pienimuotoista leivontaa varten. Taikinan valmistus ja kaulaaminen onnistuu, täytteiden valmistus ja annostelu, samoin nostatus ja valmiiden tuotteiden paisto leipomo- ja kiertoilmauuneissa.

Ekstruuderi

 

Ekstruusio on elintarviketeollisuudessa monipuolisesti hyödynnetty prosessointimenetelmä, joka mahdollistaa tehokkaan ja jatkuvatoimisen tuotannon. Ekstruusioprosessissa raaka-ainejakeet, jotka ovat tyypillisesti jauheseos ja vesi, sekoitetaan laitteistossa keskenään ekstruuderin sisällä pyörivien ruuvien avulla. Käytännössä siis raaka-aineena käytettävät jauheet lisättään laitteen päällä olevasta syöttösuppilosta (ts. gravimetrisestä syöttölaitteesta) ja nesteitä voidaan lisätä pumpulla eri vaiheissa prosessia.

 

Ekstruuderille syötetty massa liikkuu kahden limittäisen ruuvin vaikutuksesta eteenpäin. Ekstruudattava massa ja sen ominaisuudet muokkautuvat ruuvilla esimerkiksi lämpötilan, paineen ja ruuvielementtien vaikutuksesta. Käytettävä ruuvikonfiguraatio syntyy asettamalla erityyppisiä ruuvielementtejä peräkkäin toivottujen prosessivaiheiden luomiseksi. Tällaisia vaiheita ovat esimerkiksi kuljetus, sekoitus, homogenointi ja paineen nosto. Prosessia voidaan ohjata ja muokata säätämällä esimerkiksi ruuvien pyörimisnopeutta, raaka-aineiden syöttöä tai ekstruuderibarrelien lämpötilavyöhykkeitä.

 

Foodwestin kaksiruuviekstruuderilla on mahdollista tehdä hyvin monipuolista kehitys- ja myös valmistustyötä. Kaksiruuviekstruuderilla voi valmistaa esimerkiksi erilaisia puffattuja muroja ja snacks -tuotteita. Ekstruuderi soveltuu erityisesti myös erilaisten kasviproteiinituotteiden valmistukseen ja proteiiniraaka-aineiden teksturointiin, jolloin tuotteisiin saadaan lihan kaltaista rakennetta, puruvastusta ja suutuntumaa. Perinteisemmän ”kuivaekstruusion” lisäksi Foodwestin kaksiruuviekstruuderi soveltuu myös märkäekstruusioon eli sillä voidaan valmistaa niin sanottuja liha-analogeja. Märkäekstruusioprosessissa laitteen perään liitetyssä ”jäähdyttävässä päässä” tuotteen proteiinit kuituuntuvat eli fibrilloituvat uudelleen ja muodostavat siten lihan kaltaisen rakenteen. Laitteen kapasiteetti vaihtelee riippuen prosessoitavasta materiaalista ja halutusta lopputuotteesta 10-80 kilogrammaan tunnissa.

Maljakutteri   

  

Panostoiminen Talsa-maljakutteri soveltuu monipuolisesti erilaisten elintarvikkeiden sekoittamiseen, hienontamiseen, rouhimiseen ja vatkaamiseen. Maljakutterilla valmistuvat 80 litran erät niin lihoista, kaloista, broilerista, marjoista, viljoista sekä vihanneksista ja esimerkiksi mausteet voit lisätä massaan sekoituksen aikana. Erityisesti valmisruokateollisuudessa panostoimisia maljakuttereita hyödynnetään monipuolisesti erilaisten massojen valmistuksessa.

Sekoitin

 

Panostoimisessa Mainca-sekoittimessa on 200 litran allas. Sekoittimella voit käsitellä ja sekoittaa erilaisia kuivia massoja ja jauheita tasalaatuiseksi seokseksi, niin leipomotuotteisiin kuin valmisruokiinkin tarvittavia komponentteja varten.

Vakuumitäyttö- ja annostelulaite

 

Jatkuvatoiminen Handtmann-vakuumitäyttö- ja annostelulaite tunnetaan yleisesti makkararuiskuna. Lihavalmisteiden lisäksi laitteella voi muotoilla ja annostella myös erilaisia kasvismassoja tai vaikka pikkuleipiä. Erillisellä annostelupistoolilla voit annostella esimerkiksi täytteitä tai muita pehmeitä massoja. Annosteluun löytyy myös monipuolisesti erilaisia pursotuspäitä.

Kontaktikypsennys

 

Jatkuvatoiminen Alco-pintapaistolaite soveltuu monipuolisesti erilaisten tuotteiden kypsennykseen. Ala- ja yläpuoliset teflon-hihnat voidaan säätää halutulle etäisyydelle ja niiden nopeutta muuttaa kypsennettävän tuotteen mukaan. Lämpötilaa voidaan säätää halutuksi neljällä eri lämpötilavyöhykkeellä. Kontaktikypsennystä käytetään yleisesti erityisesti valmisruokateollisuuden prosesseissa.

Jäähdytys

 

Kypsennyksen jälkeen valmistettava tuote vaatii usein nopean jäähdyttämisen ennen pakkaamista. Jäähdytyksellä varmistetaan tuotteen rakenteen säilyminen ja haluttu säilyvyysaika tuotteelle. Foodwestin pilot-mittakaavan jäähdytysspiraali on ainoa laatuaan. Se on suunniteltu pienten erien jäähdyttämiseen tehokkaasti osana jatkuvatoimista valmistusprosessia.

Rasiapakkaus

 

Ulma-rasiapakkauskoneella voidaan pakata tuote muovirasiaan tai vaihtoehtoisesti käyttää ohuella muovikalvolla tiivistettyä pahvirasiaa. Muovikansi laminoidaan rasian päälle ja tarvittaessa voidaan tuotteen säilyvyysaikaa optimoida lisäämällä mukaan suojakaasu. Kokovaihtoehtoja rasiapakkaukseen löytyy perinteisestä jauhelihapakkauksesta suurkeittiöissä käytettävään Dyno-kokoon. Jos haluat korostaa pakattavan tuotteesi ulkonäköä, voit valita skin-vaihtoehdon, jossa muovikalvo laminoidaan vakuumin avulla ja kalvo myötäilee pakattavan tuotteen muotoja.

Pussipakkaus

 

Flowpack-pystypussipakkauskoneella valmistat nopeasti ja helposti tuotenäytteet esimerkiksi koemarkkinointia tai kuluttajatestausta varten. Valmiin pussin leveys on 110 mm ja pussin korkeutta voidaan säätää tarpeen mukaan. Koneeseen soveltuvat kirkkaat ja metalloidut yksiväriset kalvot ja pussin kokoa voidaan muuttaa säätämällä pussin pituutta. Kuivien ja jauhemaisten tuotteiden annostelu tehdään käsin ja nestemäisille tuotteille voidaan käyttää automaattiannostelijaa.

 

Pöytämallin vakuumipakkauskonetta voidaan käyttää näytteiden vakumointiin tai näytepussien saumaamiseen.

Ketjupussipakkaus

 

Amerchain-ketjupussipakkauskoneella voidaan pakata erilaisia kuivia ja nestemäisiä tuotteita erikokoisiin pusseihin. Pussit toimitetaan valmiiksi painettuna valmiina ketjuna, jolloin niihin on helppo ja nopea annostella haluttu tuote. Pussien koot voivat vaihdella muutamasta millilitrasta useaan kiloon. Pusseista löytyy paljon vaihtoehtoja, esimerkiksi itsestään seisovat doypack pussit tai zipperillä varustetut uudelleen suljettavat pussit. Kone saumaa kiinni joko pussin ylä- tai alareunan riippuen valitusta pussimallista.

Pikarisaumain  

 

Pöytämallinen Polarcup-pikarisaumain soveltuu esimerkiksi jugurttipurkin, viilipurkin ja margariinirasian suljentaan. Tuote annostellaan rasiaan valmiiksi ja kansi asetetaan rasian päälle valmiiksi, jonka jälkeen laite saumaa kannen kiinni rasiaan. Laitteella voidaan pakata tuotteita esimerkiksi koemarkkinointitarkoituksiin tai kuluttajatestausta varten.

Ryhdytäänkö töihin?

Olemme valmiina uusille ideoille ja haasteille.

Yhteydenottopyyntö

Lähetä meille tarjous- tai yhteydenottopyyntö tällä lomakkeella, otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Tai voit myös ottaa suoraan yhteyttä asiantuntijoihimme puhelimitse tai sähköpostitse. Heidän yhteystietonsa löydät yllä olevasta linkistä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.